IMAGO SAMLIVSKURS  

Nye kursdatoer vil bli opplyst senere.

Kurspris: Kr. 6 500 pr. par inkl. kursmateriell, lunsj begge dager og "pausemat".
Overnatting: Kan eventuelt skje på Thon hotell Åsgårdstrand til egen avtalt pris (også fra fredag om ønskelig)

For alle dere som vil bevare og styrke et etablert forhold, gjenskape varmen som engang levde, som kanskje er i ferd med å gi opp, men som fremdeles har et håp.

 

 

                                                             

 

Imago samlivskurs for par er grundig gjennomarbeidet og bygger på års erfaring og forskning.
Struktur, kunnskapsformidling og oppbygging er målrettet vevet sammen i den hensikt å bringe paret i kontakt og dialog.

Ethvert samliv – hvor godt det enn er – bærer også i seg kimen til å skape liv i gamle sår. Når vi såres, er impulsen å beskytte seg. Slik starter ofte dynamikken i vårt forsvars- og angrepsmønster, og det er fort gjort å la seg virvle inn i en destruktiv spiral.

Gjennom forelesninger, humor, øvelser, demonstrasjoner og felles erfaringsgods overleveres verktøy og nyttig kunnskap.

Under personlig veiledning tilstrebes en alminneliggjørende og aksepterende atmosfære, og hvert par gis mulighet til å kaste nytt lys over gamle mønstre og deres innbyrdes dynamikk.

Ved hjelp av ny kunnskap, økt bevissthet og et knippe verktøy vil dere hjelpes til å kommunisere egne behov uten angrep og samtidig møte den andres behov med respekt, forståelse og varme. Gjennom helgen håper vi både å bidra til å gjenskape den tiltrekning som en gang brakte deres sammen og til å utvikle vennskapet i forholdet.

Ikke minst håper vi å inspirere til fornyet tro på at deres parforhold har et uendelig potensial og at det fremdeles er mulig for dere å utvikle et kjærlighetsfylt, fortrolig og vitalt samliv.

Parseminaret er et pedagogisk og ikke et terapeutisk tilbud. Under forelesninger og presentasjoner er vi samlet i en gruppe. Det står den enkelte fullstendig fritt hvorvidt man ønsker å dele av seg selv og sitt samliv. For oss er det vesentlig at du skal føle deg trygg og fri i gruppen og understreker derfor at vi ikke har noen forventning om personlig deling i plenum. Øvelsene foregår utelukkende mellom deg og din partner, med tilbud om assistanse i bruk av metoden.

Subsidiert kurspris: Inntil to par kan oppnå redusert pris på hvert kurs dersom de har lyst og behov til å delta, men ikke råd. Vi ber da om en begrunnet søknad i epost.

 

Velkommen!

Les Mer om Imago

Besøk også http://www.imagoforeningen.no/